RID i GETMOSSEN
Gunnar och Britt Nilsson, Getmossen Där Öst,
66592 Kil, Tel. 0554-21050 gunnar@getmossen.se

Tillbaka

Vägbeskrivning

Getmossen ligger ca 4 km öster om Riksväg 45, mellan Fagerås och Västra Ämtervik. Kommer man söderifrån svänger man av till höger vid vägvisaren mot Frykåsens hållplats. Efter ungefär 2 km kommer man till järnvägsövergången och direkt därefter svänger man till vänster mot Getmossen. Den nya vägen där har mycket skarpa kurvor, så det är viktigt att vara uppmärksam och inte köra för fort. Efter ca 3 km svänger man till höger (vägvisare: Getmossen). Efter några hundra meter uppför backen är man framme vid skylten "Rid i Getmossen". Britt och Gunnar bor i det stora röda huset direkt på krönet. Bilen kan parkeras en bit in på vägen till vänster förbi huset, där det står en skylt med ett P.

Kommer man norrifrån på riksväg 45, svänger man till vänster vid skylten "Bäckebron", svänger till vänster vid brädlagret, åker genom sågverket och över järnvägen. Direkt efter järnvägsövergången svänger vägen till höger och kort därefter svänger man återigen till höger. Sedan är det bara att följa vägen ca 3 km utan att vika av till höger eller vänster, tills man är framme, se ovan.

Man kan också åka tåg med Fryksdalsbanan (Karlstad - Kil - Sunne,Torsby) och stiga av i Frykåsen eller Bäckebron, eller åka landsvägsbuss, avstigning i Bäckebron. Ni som kommer på detta sätt måste meddela oss, så att vi kan hämta er.

Tillbaka