RID i GETMOSSEN
Gunnar och Britt Nilsson, Getmossen Där Öst, 66592 Kil, Tel. 0554-21050 gunnar@getmossen.se

Tillbaka

Andra Aktiviteter

Vandringsförslag
Abborrtjärn-rundan 60-70 minuter
Abborrtjärn är en stilla skogstjärn med mosskantade stränder och till och med en flytande ö som ofta befinner sig på en annan plats nästa gång man kommer dit. Det finns en liten brygga men man bör vara simkunnig för att bada där.

Det historiska Getmossen, 30-40 minuter
(Resterna av ett soldattorp, av stugan där "Sissan" bodde, kvarnbäcken med bäverdammar, den gamla bysmedjan). Stigen följer spåren av den gamla bebyggelsen och ger en hänvisning till hur det såg ut här för ca 100 år sedan. Den korsar bäcken som en gång hyste två Skvaltkvarnar och nu bebos av bävrar. I stället för kvarnarna finns här nu en naturlig vattenlekplats.

Bäverdammar, 20 - 90 minuter, efter behag
Bävrar bygger dammar för att reglera vattenståndet. Ingången till sitt bo vill de alltid ha under vattenytan. De lever uteslutande av bark från asp, björk och sälg liksom gräsrötter. För att komma åt barken, gnager de av små och stora träd tills dessa faller omkull. Kvistar och grenar gnags i stycken och släpas ner till vattnet, där de används till dammbygget eller släpas till boets matförråd. Kvar blir avskalade träbitar med typiskt konformade ändar. När alla välsmakande träd inom räckhåll har förbrukats, vilket kan ta några år, drar bävrarna vidare längs vattendraget och söker sig en ny boplats.
Bäckarna i Getmossen är flitigt utnyttjade av flera bäverfamiljer. I närheten av vattenlekplatsen flyter bäcken genom en ravin med ca 10 meters höjdskillnad. Där finns för närvarande sex bäverdammar. Kors och tvärs över ravinen ligger aspar och björkar som bävrarna fällt och längs bäcken ser man bäverns upptrampade stigar där den släpat sina grenar.
Vid abborrtjärn, (2 km uppströms) finns en övergiven bäverhydda och vid Nolbymossen finns flera bäverhyddor och dammar av imponerande längd.

Kvarnbäcken, 5-10 minuter
Vid den före detta kvarnbäcken kan man ha picknick, leka och bygga dammar. Barn som vill leka här bör ha någon vuxen med. I stället för den fördämning som förr fanns för att få vatten till kvarnen, har numera bävrarna skött om den saken, så att det även på sommaren brukar finnas vatten nog för att få ett vattenhjul att snurra.

Bad
Närmaste badmöjlighet finns vid Abborrtjärn. Eftersom tjärnen har mossiga stränden kan man bara komma i vattnet från en brygga. Därför måste man vara simkunnig för att bada här.
Badplatser med sandstränder finns vid nästan alla sjöar i närheten, t ex. Pråmsjön (5 km), Ringstadtjärn (8 km), Aplungen (14 km).

Fiske
Om man löser fiskekort kan man fiska i alla sjöar. Framför allt får man upp abborre och gädda, i Pråmsjön även gös.

Konferera i Getmossen
Inredd konferenssal 100 m2 påLillhages f.d. logvind. Passar bra för den mindre gruppen som vill komma iväg för att konferera i avskild, lantlig miljö. Enkelt pentry. Toalett en trappa ner. Mysig pelletskamin värmer och ökar trivseln. Catering kan ordnas.
ragnhild_johansson@hotmail.com

Handla Rättvisemärkta Varor
Försäljning av Rättvisemärkta varor på Lillhages loft i Getmossen. T ex temuggar, tekannor, lyktor, presentartiklar och choklad. Öppet efter överenskommelse.
ragnhild_johansson@hotmail.com

Bäckebrons sågverk
I Bäckebron (3 km) finns ett modernt sågverk med inmätnings- och sorteringsanläggning, hyvleri och torkanläggningar. En tur förbi lönar sig.


Tillbaka